หมวดหมู่: กรุงเทพมหานคร

กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 6 อัตรา

*เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที […]...