โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 12 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่ในการรับสมัคร
ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม ระหว่างวันที่ 8 – 15 กันยายน 2565 ในวันและเวลาราชการ โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม หมู่ที่2 บ้านบางสวรรค์ ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84210