สพป.พัทลุง เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน 5 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ http://www.phatthalung2.go.th หรือขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ตั้งแต่วันที่ 9 – 15 กันยายน 2565 ภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โดยสมัครได้เพียงตำแหน่งเดียว