หมวดหมู่: ชลบุรี

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัคร […]...