อุทยานแห่งชาติออบหลวง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานจ้างเหมาบริการ หลายอัตรา

ประกาศฉบับที่ 1 ประกาศอุทยานแห่งชาติออบหลวง เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไม่ผ่าน ก.พ.)
1 ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท/เดือน
2 ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท/เดือน
3 ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท/เดือน
4 ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 11,500 บาท/เดือน
**รับสมัคร ระหว่างวันที่ 5-9 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. โดยติดต่อยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติออบหลวง

ประกาศฉบับที่ 2 ประกาศอุทยานแห่งชาติออบหลวง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการ (TOR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไม่ผ่าน ก.พ.)
ตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการ (TOR)
**รับสมัคร ระหว่างวันที่ 5-9 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. ด้วยตนเอง ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติออบหลวง

ประกาศฉบับที่ 3 ประกาศอุทยานแห่งชาติออบหลวง เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานอนุรักษ์และป้องกันรักษาป่า (ค่าตอบแทน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไม่ผ่าน ก.พ.)
ตำแหน่งบุคคลภายนอกปฏิบัติงานในส่วนราชการ “งานอนุรักษ์และป้องกันรักษาป่า”
**รับสมัคร ระหว่างวันที่ 5-9 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. ด้วยตนเอง ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติออบหลวง