ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6 จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองและขอทราบรายละเอียดได้ที่ สำนักงานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6 เลขที่ 48 หมู่ 1 ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ 044-212093 044-920261 ตั้งแต่วันที่ 5-15 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ โดยผู้สมัครไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ