โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล 10 อัตรา

วัน เวลา สถานที่ และการชำระค่าธรรมเนียมการรับสมัคร
การรับสมัคร กำหนดวันยื่นใบสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2565 โดยดำเนินการสมัครด้วยตนเอง ที่คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา กลุ่มงานอำนวยการ ด้านการเจ้าหน้าที่ ห้องสำนักงานฯ 5 ชั้น 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ในวันและเวลาทำการ