สำนักงานสาธารณสุขอำเภอผาขาว รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่งานธุรการ ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอผาขาว เลขที่ 390 หมู่ที่ 1 ถนนประชาอาสา ตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 กันยายน 2565 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น