สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย
ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2565 ช่วงเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. ช่วงบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมสมัคร