โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 20 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบแข่งขัน
กำหนดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2565 ณ งานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ระหว่างเวลา 08.30-16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่งานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร. 0-4253-2141-2 ต่อ 102 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ในวันที่ 16 กันยายน 2565 และดำเนินการสอบ ในวันที่ 20 กันยายน 2565 โดยการสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ และสอบปฏิบัติ (แล้วแต่คณะกรรมการจะกำหนด) เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์ ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ในวันที่ 21 กันยายน 2565