สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
*ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์ http://npm.moph.go.th กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล หัวข้อแบบฟอร์ม เอกสารหมายเลข 12989 และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม
*ตั้งแต่วันที่ 20-24 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า เวลา 08.30 น. – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 น. – 16.30 น.