มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 2 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน ให้สมัครออนไลน์ที่ http://job.npu.ac.th ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสมัครด้วยตัวเอง (สมัครในระบบรับสมัครงานออนไลน์)
ณ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร มหาวิทยาลัยนครพนม ในวันและเวลาราชการ
ตั้งแต่วันที่ 2-11 สิงหาคม พ.ศ.2565