สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 3 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ที่ www.md.go.th หัวข้อ ข่าวสมัครงาน หรือ https://md. jobthaigov.com ระหว่างวันที่ 1-15 กันยายน 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง