สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาพนักงานจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ที่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง ตั้งอยู่เลขที่ 2/3 หมู่ 14 ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 6-15 กันยายน 2565 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด