องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานจ้าง 33 อัตรา

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครพร้อมเอกสารหลักฐาน (แต่งกายชุดสุภาพ และประพฤติตนเป็นสุภาพชน ไม่สวมใส่กางเกงยีนส์ กางเกงขาสั้น เสื้อไม่มีแขนเสื้อยืด รองเท้าแตะ) โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 13-22 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. และเวลา 13.00 น. – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ ณ อาคารกีฬาและนันทนาการอเนกประสงค์ องค์การ บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ตามแผนผังแนบท้ายประกาศ) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ 053-998333 ต่อ 233 โดยการรับสมัครครั้งนี้ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านภายในเขตจังหวัดเชียงใหม่ (ผู้สมัคร 1 ท่าน มีสิทธิเลือกสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่ง)