สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) รับสมัครลูกจ้างโครงการ 15 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
*ผู้ประสงค์จะสมัคร กรอกข้อมูลพร้อมแนบไฟล์หลักฐานประกอบการสมัคร ตามข้อ 3.2 ในระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์ตามลิ้งก์ https://www.narit.ro.th
*ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2565 (ระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์จะปิดรับสมัคร เวลา 16.30 น.)