โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานธุรการ ชั้น 3 โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ เลขที่ 18 ถนนวิชยานนท์ ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่างวันที่ 10 – 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 ในวันและเวลาราชการ หรือขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานธุรการ โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053 – 233214 ต่อ 128 ในวันและเวลาราชการ