มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานโครงการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 2 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
*ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องกรอกใบสมัครผ่านระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์ (CMU-HR e-Recruitment) ที่เว็บไซต์ https://hr.oop.cmu.ac.th/recruitment/
*ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 (ระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์ จะปิดรับสมัครเวลา 16.30 น.)