ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

วันและเวลารับสมัคร
*ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ กลุ่มงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
*ตั้งแต่วันที่ 4-8 กรกฎาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ 0-5311-2637