โรงพยาบาลสทิงพระ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวและลูกจ้างเหมาบริการ 9 อัตรา

ระยะ เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจ ยื่นใบสมัครและหลักฐานต่างๆ ด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสทิงพระ
ตั้งแต่วันที่ 1 – 12 กันยายน 2565 เวลา 08.30 – 16.00 น. ในวันและเวลาราชการ * หมายเหตุ* วันที่ 12 กันยายน 2565 เปิดรับสมัครถึงเวลา 12.00 น.