สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สมัครจะต้องขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา ได้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2565 จนถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ หรือติดต่อสอบถามได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 0 7431 29011 ต่อ 203