โรงพยาบาลพิมาย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 7 ตำแหน่ง 12 อัตรา

*ผู้ประสงค์ที่จะสมัครสอบคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ในวันเวลาราชการ
*ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 ถึงวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 – 16.00น.
*ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น G อาคารผู้ป่วยนอก – อุบัติเหตุ โรงพยาบาลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
*หมายเลขโทรศัพท์ 0 44 471 511 ต่อ 103, 314