ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา รับสมัครพนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงาน 5 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ งานเจ้าหน้าที่ ชั้น 1 ตึกสำนักงานศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา เลขที่ 177 หมู่ 5 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 – 10 มิถุนายน 2565 ระหว่างเวลา 08.30-16.00 น. ในวันเวลาราชการ ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ หมายเลขโทรศัพท์ (044) 305133, 305134 ต่อ 148, 165