โรงเรียนชลกันยานุกูล รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก
*ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนชลกันยานุกูล อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
*ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ
1 ในวันเวลาราชการ ขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ห้องธุรการ กลุ่มบริหารงานบุคคลอาคารเรียน 1 ชั้น 1 โรงเรียนชลกันยานุกูล อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
2 ในวันหยุดราชการ ขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ห้องประชาสัมพันธ์ อาคารเรียน 1 ชั้น 1 โรงเรียนชลกันยานุกูล อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
*สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 – 3827 – 8541 , 087 – 459 – 6535