หมวดหมู่: ชลบุรี

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูดูแลนักเรียนประจำพักนอน 2 อัตรา

วันเวลาและสถานที่รับสมัครยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเ […]...