โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูดูแลนักเรียนประจำพักนอน 2 อัตรา

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 19 – 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ทั้งนี้จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ในวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 ณ กลุ่มบริหารงานงบประมาณและบริหารงานบุคคล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี และทางเว็ปไซต์ http://www.pccchon.ac.th