เทศบาลเมืองหนองปรือ รับสมัครพนักงานจ้าง 37 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองหนองปรือ ติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัคร
ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ) ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี