สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

ผู้สมัครสอบคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2565 ในวัน เวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 09.00 น. – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.30 – 16.00 น.
ณ ส่วนบริหารงานทั่วไป ชั้น 3 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3 เลขที่ 404 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยสมัครได้เพียงแห่งเดียวเท่านั้น