โรงพยาบาลเขาชัยสน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา

กำหนดการรับสมัครและสถานที่รับสมัคร
*ผู้มีความประสงค์จะสมัคร ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
*ตั้งแต่วันที่ 13 – 21 มิถุนายน 2565 ในวันเวลาราชการ