สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณทั่วไป 30 อัตรา

ผู้สมัครสอบจะต้องสมัครแบบออนไลน์ โดยเข้าเว็บไซต์ http://www.ptho.moph.go.th หัวข้อ “สมัครงาน” แล้วกรอกข้อมูลเพื่อตรวจสอบสิทธิการสมัครสอบ เมื่อยืนยันการลงทะเบียนสมัครสอบแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ โดยสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ถึง วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.30 น.