มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 23 อัตรา

วัน และเวลาที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าว สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม – 18 สิงหาคม 2565 ที่ https://jobs.nmu.ac.th