หมวดหมู่: กรุงเทพมหานคร

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ งานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2565 จำนวน 33 อัตรา

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่จ้ […]...