กรมการขนส่งทางบก รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 10 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีขั้นตอน ที่เว็บไซต์ https://dlt.thaijobjob.com