กรมการข้าว รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 21 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องประชุมจักรพันธ์ หลังอาคารกรมการข้าว
ตั้งแต่วันที่ 15 – 19 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ