โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ห้องงานบุคลากร อาคาร 5 หมายเลขโทรศัพท์ 02-722-79716 ต่อ 106 , 222 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 18 – 24 พฤษภาคม 2565 โดยให้กรอกใบสมัครในวันที่ไปสมัคร หรือสมัครทางออนไลน์ https://forms.gle/64X9JPcmmwysfAAN7 https://forms.gle/64X9JPcmmwysfAAN7