กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 22 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9-24 มิถุนายน 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ในเว็บไซต์ http://labour.thaijobjob.comhttp://labour.thaijobjob.com/