สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 19 อัตรา

กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้แสดงหลักฐานเพื่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ฝ่ายปกครอง อาคาร 2 ชั้นลอย สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2565 ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2237 4541 ต่อ 7157 หรือ 7158