วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
*ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มอำนวยการ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
*ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ