สำนักงานทางหลวงที่ 18 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 12 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
*ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานสารบรรณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 18 กรมทางหลวง ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
*ตั้งแต่วันที่ 17-23 มิถุนายน 2565 ในวันเวลาราชการ