วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
*ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ งานบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร เลขที่ 1456 ถนนกาญจนวนิช อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
*ตั้งแต่วันที่ 1-8 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)