โรงพยาบาลสงขลา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง 3 ตำแหน่ง 6 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสงขลา ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น.