สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ในเว็บไซต์ https://ldd12.thaijobjob.com