มหาวิทยาลัยทักษิณ (สงขลา) รับสมัครลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 2 อัตรา

วิธีการสมัคร
(1) ส่งใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ถึงฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ชั้น 1 อาคารบริหารและสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ตำบลบ้านพร้าว อำเภอ ป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210 พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน 100 บาท ด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทลุง ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยทักษิณ (เงินรายได้) เลขที่บัญชี 908-0-42759-4 และส่งหลักฐานการโอนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครไปพร้อมกับใบสมัครด้วย ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2565 หรือ
(2) สมัครออนไลน์ผ่านทาง http://ejob.tsu.ac.th หรือ www.tsu.ac.th เมนูข่าวและเลื่อนไปที่ หัวข้อรับสมัครงาน พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน 100 บาท ด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทลุง ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยทักษิณ (เงินรายได้) เลขที่บัญชี 908-0-42759-4 ทั้งนี้ โปรดส่ง ไฟล์หลักฐานการโอนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครไป พร้อมกับหลักฐานการสมัครอื่นๆ ในระบบออนไลน์ด้วย ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2565
**สอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล โทร. 0-7460-9616, 0-7460-9600 ต่อ 7271