ศูนย์การทหารม้า รับสมัครพนักงานราชการ (ชาย, หญิง) 2 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 ถึงวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ ณ อาคารรับรอง ลานสวนสนาม ค่ายอดิศร