โรงพยาบาลค่ายอดิศร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา

สถานที่และกำหนดการรับสมัคร ผู้มีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกฯ ให้ติดต่อได้ที่ ธุรการและกำลังพล โรงพยาบาลค่ายอดิศร เลขที่ 54 ถนนมิตรภาพ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ตั้งแต่บัดนี้ – 19 สิงหาคม 2565 ทุกวัน เวลาราชการ เว้นวันหยุดราชการ (ค่าสมัคร 50 บาท)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ธุรการและกำลังพล โรงพยาบาลค่ายอดิศร หมายเลขโทรศัพท์ 036-212-172 ต่อ 13 ในวันและเวลาราชการ