สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี ที่อยู่ 58 หมู่ 6 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ตั้งแต่วันที่ 24 – 30 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกใบสมัคร และเอกสารการสมัครด้วยลายมือตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน