โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 2 อัตรา

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
1.1 วุฒิ ปวส. ขึ้นไป จำนวน 2 ตำแหน่ง
1.2 เพศหญิงเท่านั้น
1.3 มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
อัตราเงินเดือน 8,340 บาท/เดือ

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 – 31 กรกฎาคม 2565 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)