มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร รับสมัครพนักงานจ้างเหมาเอกชน 40 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบุคคล ฝ่ายบริหาร สำนักงานรองอธิการบดี อาคารวิทยบริการ หรือดาวน์โหลดใบสมัครทาง www.tnsusku.ac.th กรอกรายละเอียดแล้วส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ tnsuskr2499@gmail.com หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์มายัง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร งานบุคคล ฝ่ายบริหาร เลขที่ 137 หมู่ 3 ถนนสมุทรสาคร – โคกขาม ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 วงเล็บมุมซอง “สมัครงาน” ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 ถึงวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 034 – 412309 ต่อ 509, 516