วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 2 อัตรา

กำหนดรับสมัคร
รับสมัครระหว่างวันที่ 17-25 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ ณ วิทยาลัยประมง สมุทรสาคร