เทศบาลนครสมุทรสาคร รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ 7 อัตรา

ผู้สนใจสมัครติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐาน ณ ห้องกองการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเทศบาลนครสมุทรสาคร ถนนสุคนธวิท ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ